Al presse henvendelse sker til Liselotte Ubbesen, tlf. 27131710/ 28157576

Har du lyst at støtte kriseramte kvinder og deres børn i en tung tid?

 

Har du lyst til at gøre en forskel – hver eneste gang?

 

Er du lyttende og omsorgsfuld og ikke bange for at være en del af krisecentrets mange sider, så har du hos Ubbely

Krisecenter flere muligheder for at gøre en frivillig indsats?

  • Du kan fungere som frivillig rådgiver. Det foregår på hverdage hvor du drager omsorg for kvinder og børn.

  • Eller du kan sammen med ansatte og frivillige lave fundraising og sponsor søgning der skal skabe bedre rammer og oplevelser for voldsudsatte kvinder og børn

  • Udføre lettere administrative opgaver

  • Du kan også være frivillig nattevagt (sovende eller vågen)

  • Du kan også være frivillig aktivitet iværksætter, fx højtlæsning, yoga, strikke osv.

  • Deltage i de frivillige arrangementer du har lyst til