Al presse henvendelse sker til Liselotte Ubbesen, tlf. 27131710/ 28157576

Ubbely Krisecenter er en selvstændig og uafhængig enhed med egen bestyrelse. 

Vores overordnede formål er at drive et krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn.  

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse i henhold til vedtægterne og består af 3 personer: 

Der afholdes bestyrelsesmøde minimum hver 6. måned, samt en årlig generalforsamling.

 

Bestyrelsen modtager ikke vederlag.