Al presse henvendelse sker til Liselotte Ubbesen, tlf. 27131710/ 28157576

Ubbely Krisecenter er et midlertidigt opholdsted, hvor du kan bo så længe, du føler dig truet og har brug for beskyttelse og hjælp.

Krisecenteret er et sikret døgntilbud. Det betyder at beboerne bor her døgnet rundt og at hoveddørene altid er låst, og at vi har videoovervåger hovedindgangene.